تماس با ما

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 

  آدرس : شیراز- بلوار ارم - صندوق پستی 351   

    کد پستی: 7143683685 

    نشانی پست الکترونیک : danab@frrw.ir

  تلفن  روابط عمومی      32252101   -071

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :